ProEco One - Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa ProEco One - projekty, kursy i szkolenia zawodowe.

Aktualności

TRWA REKRUTACJA

Podnieś swoje kwalifikacje!

Podziękowania

Po ponad 17 miesiącach realizacji projektu Mikroeko(logia) - makroeko(nomia) Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach nadchodzi czas jego zakończenia. Dlatego chcemy podziękować wszystkim naszym uczestnik...

Aktualności

TRWA REKRUTACJA

Podnieś swoje kwalifikacje!

Podziękowania

Po ponad 17 miesiącach realizacji projektu Mikroeko(logia) - makroeko(nomia) Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach nadchodzi czas jego zakończenia. Dlatego chcemy podziękować wszystkim naszym uczestnikom i przyjaciołom.


Dziękujemy każdemu, kto brał czynny udział w naszych szkoleniach i wszystkim którzy wdrożyli programy rozwiązań prośrodowiskowych w fiirmach.


Dziękujemy właścicielom i pracownikom firm, którzy tak licznie brali udział w naszych szkoleniach, a także tym którzy czynnie brali udział w e-learningu.


Serdecznie dziękujemy współpracownikom, którzy okazali nam ogromną pomoc w realizacji poszczególnych zadań.


Szczególne podziękowania należą się pracownikom hoteli VENUS w Łapinie, Hotel Hanza Palac w Rulewie k/Warlubia, Hotel Welless & SPA Unitral w Mielnie i Primavera Confeerence & SPA w Jaastrzębiej Górze.


Podziękowania należą się także całemu Zespołowi, wykładowcom i doradcom którzy realizowali niniejszy projekt oraz  opiekunom merytorycznym Paniom Annie Fajdek i Annie Surmak.


Dziękujemy Informatykom, którzy czuwali nas sprawnością techniczną Portalu.


Dziękujemy wszystkim, których nie wymieniliśmy.


W imieniu Zespołu realizującego Projekt


Kierownik  Projektu


Paweł Dołkowski