Testy

Test pomoże ustalić obszary, w których Państwa wiedza nt. korzystania ze środowiska mogłaby ulec poszerzeniu, oraz - po zakończeniu szkolenia - pomoże sprawdzić, czy przyniosło oczekiwane rezultaty, zwiększając poziom Państwa wiedzy i przynosząc nowe lub zwiększając posiadane umiejętności w tym zakresie.