Program jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorstw. Obejmuje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP i ich pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii. Pakiet szkoleń i doradztwa dodatkowo oparty jest na pogłębionej analizie potrzeb i zastanej wiedzy u konkretnego przedsiębiorcy.

ANKIETA EWALUACYJNA - OCENA ORGANIZACJI DORADZTWA


Skala ocen dla części I:

1 2 3 4 5
Bardzo słabo  Słabo
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze