Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy