Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej.